søndag 9. februar 2014

Ol....

No e da vist lo eller ol so andre kalla da og da e vist noke so forferdeligt kjekt. Eg e vel ikkje lagde på den måten at ol e noke eg synst e so forferdeligt interessant. Tvert imot irritera da meg noke grenselaust  å sjå all den energien so går til spille i da forferdeliga logdryga arrangementet. For eksempel 5 mil på ski. Dei slite og dei svetta og dei streva seg oppøve bakkane og nedøve bakkane mens sikle henge frå naso og nedøve hako og av og te ner halsen. Og når dei endelig e kommen der dei hadde tenkt seg so vistnok heite mål so visa da seg at da e på samme plassen so dei starta frå. Ka e vitsen!!! Og so e da vist viktigt kenn so kjeme fyst. Eg trudde da va slutt på slike klasseskiller eg. Eg trudde da va slutt på at da ska vera forskjell på mennesker i allefall i ett demokratisk samfunn so da norska. Atte russara drive på me ditte e jo forståelig men at norge so e tufta på Gerhardesens solidariska samfunn kan driva på me sånt e uforståelig og ikkje lite flaut. Eg syns adle ska vinna eg. Da må vera ein menneskerett å vinna, og da burde våre forbudt å la noken tapa. For da e jo da politikara predika at adle må vera like og ha like rettigheter. For eksempel har me lik rett te å gifta oss med kenn me vill, dama med mann, dama og dama, mann og mann for da e ein menneskerett. Men da burde jo og være ein menneskerett at dei so vilde gifta seg med seg sjøl fekk lov te da og. Tenk for ei brullupsnatt da blir. Men i allefall burde adle vinna i ol ikkje berre den so kjeme fyst. Eg synst at fredsnasjonen norge  burde takka nei te å  vera med på dinna polariseringjo og  forskjellsbehandling av mennesje og til å oppildna te hat mydle nasjonana slik so ol gjere. Eg syns adle konkurransane burde våre avgjort på idealtid. Og so kunne ein også premiert flid. Altso korleis folk oppføre seg. For eksempel so burde adle so sikkla sleve nedøve kroppen våre diska.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar