søndag 12. januar 2014

Snø..

Eg forstår ikkje da dere med snø. Ka e vitsen. Snø e vel da minst nyttiga vår herre har funne på. Ett kvitt belegg so legge seg øve alt. På veia, på bakkane, inne i naso og ned i myddle gensaren og halsen. Og ikkje minst når snøden okupera skona då e livet ikkje mykje verdt å leva. Nei, snø gjere live surt for dei fleste. For ka kan snø brukast te. Ingen ting!!! Da berre ligge der og irritera noke so forferdeligt grenselaust. Og so e da so forferdeligkt kalt.

Og da dere å gå på ski e jo fulstendig meiningslaust. Me spenne på oss nokre treplanka og e so lykkelige fordi me ska gå bortøve ein bakkje og so oppøve kansje. Og so når me har slete nåkre tima med ett falskt smil om monnen og tena fryse og e blitt blå på farge, lika blå so dei vibrerande leppene so og e frosne fast i da falskt lykkliga smile. Ja, då går me heim i gjen og lata som om att detta va vemodikt vakkert.  Og da e jo ikkje  lett å styra føtene når me sette på meter-lange fot- forforlengara. Da e ikkje naturligt for ett menesje å gjera sånt. Da finst  ikkje logisk i da heile tatt.Nei eg trur ikkje på da... Og so har dei lagt sånne skiheisa. Da e da mest hjernetomma eg ser. For skiheisa virka sånn atte folk me treplankana på beino blir slept opp i fjedle. Men  med ein gong dei e oppe skonda dei seg ned igjen. Då konde dei like godt våre nere då.  (eg veit at setninga aldri ska begynna med ett men. Men her syns eg budskapet e so viktig at me får gjera ett unntak). Og koffor går ikkje skiheisane bortøve i staden for oppøve. Da hadde våre mykje bedre og hadde hatt ein viss nytteverd. Då kunne ein nyta turen og konsentrert seg om andre viktigare ting.
Og snø gjer ingen positive bidrag til fastlandsøkonomien eller den internasjonale økonomien for den saks skuld, og for ikkje å gløyma kommune-økonomien. Snø e veldig lite positiv og har ingen nytte for samfunnet, snarare tvert i mot.  Og  kor i all verden blir alt da kvita av når snøden smelta?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar