søndag 2. mars 2014

Eiendoms katt

No håpa eg kommunen e fornødde no når eg har fått min eien  eiendoms katt. No rekna eg med at da blir slutt på å betala i dyra dommo for ikkje å ha da. Eg vit ikkje heilt om da ska meldast inn te kommunen på noko vis eg rekna med at da blir registrert ein eller anna plass slik at da ikkje står på neste rekning. Da eg lure på e om da stilles krav til denna eiendoms katten i form av at han ska kunna bera ut søppel eller gjera andre huslige ting. For gjere da da e eg idla ute for Kim Georg e ikkje altfor huslige av seg. Eg har prøvd å få han te å rydda i sin eigen do kasse med da går dårligt. Ikkje da at han visa seg heilt avvisande te å hjelpa meg men han står berre å ser på mens eg gjere jobben. Og so går han i veien og ska snusa på adle bananene eg plukka opp. Og so ser han på meg med store auge og virka litt såre for at eg hive hans ting so han hadde tenkt å snusa på å grava oppigjen med jevne mellomrom.Men å forsøkja å rydda opp i da sjøl e ikkje talom.

Eg syns at ett husdyr burde hejlpa te i huse. Rydda i sofaen for eksempel. Men der går han og sine egne veie, bokstavelig talt. For i staden for å ta rotet med seg og leggja det tebake der han fant da går han rondt. Men han e flinke te ein ting og da e å jakta på flåge. Der trur eg han har sitt potensiale. Og so lengje han e sopass liten kan det væra litt nytta i da. Men vist da e noke so han ska fortsettja me må eg skifta ut gardinene te noken med sterkare stoff. No e da nett sovidt dei helde. Og so e da ein anna ting han må læra seg og da e å snu når han kjeme te tops på gardino. Han kan ikkje rekna med at eg ska hjelpa han med da kvar gong. då e da jo lite hjelp i da heilatatt. Då kan eg jo jakta flågene sjøl. Men, men eg håpa da kjeme seg dess eldre han blir.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar